Waarom SterkWerk?SterkWerk is een aanpak voor groep 5 t/m 8 waarbij kinderen gericht rollen krijgen om actief te werken aan verantwoordelijkheid, eigenaarschap en prosociaal gedrag.

 

Met SterkWerk krijgen kinderen betekenisvolle rollen. Er is daarbij aandacht voor de sterke kanten en talenten van ieder kind. Iedereen is van meerwaarde! In de rollen helpen kinderen elkaar of dragen ze bij aan de groep als geheel. Denk aan een nieuwslezer, plantenverzorger, een telefonist, bezige bij, de geheimcompliment agent of een woordenspecialist. Zo zijn er kinderen verantwoordelijk voor het bespreken van actualiteit, het groen in en rond de school, het opnemen van de telefoon nog veel meer! Kinderen krijgen ook rollen zoals gastheer/gastvrouw op zich tijdens een tentoonstelling of maandsluiting. Met de rollen leren de kinderen zich te focussen op de positieve ontwikkeling van zichzelf en die van de groep. Om een positieve norm verder te bekrachtigen in de groep is er nadrukkelijk aandacht voor waardering. De kinderen leren elkaar complimenten te geven op inzet. Zo werkt iedereen mee aan een sterk en positief groepsgevoel.

 

Het doel van SterkWerk

Met SterkWerk verbeter je de sfeer in de groep en de onderlinge relaties. Kinderen worden intrinsiek gemotiveerd voor prosociaal gedrag. Voorbeelden van prosociaal gedrag zijn:

  • elkaar helpen
  • aardig zijn voor elkaar
  • op een fijne manier samenwerken

SterkWerk is geen lesprogramma en kan als aanvulling op bestaande programma’s worden gebruikt. SterkWerk sluit goed aan op veel aanpakken rondom sociale emotionele ontwikkeling. Met SterkWerk krijgen de kinderen uitgebreid de kans echt te oefenen met hoe je elkaar helpt, hoe je goed samenwerkt en met elkaar omgaat. Binnen SterkWerk zijn honderd rollen beschikbaar waar je uit kunt kiezen. Met een goede selectie van rollen wordt SterkWerk onderdeel van je schoolcultuur.

 

 

Mooie aansluiting op burgerschap

SterkWerk biedt een manier om actief te werken met verantwoordelijkheid, eigenaarschap en sociaal gedrag. Kinderen krijgen de kans hun talenten in te zetten om bij te dragen aan de groep. Daarbij zit de kracht van de groep, in de diversiteit van de groep.

 

In wekelijkse groepsvergaderingen nemen kinderen samen belangrijke beslissingen. Samen vergaderen is een mooi middel om te werken aan burgerschap. Een vergadering bij SterkWerk doen de kinderen zoveel mogelijk zelf (actieve bevordering van autonomie). Daarvoor zijn er vier rollen. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en complimentenchef. Voorafgaand aan de vergadering kan iedereen iets inbrengen (gelijkheid). Er wordt tijdens de vergadering naar iedereen geluisterd (begrip voor anderen). Daarnaast leren de kinderen hoe je op een goede manier rekening kunt houden met de mening van een ander, ook als die afwijkt (vrijheid van meningsuiting en verdraagzaamheid).

 

Samen doen de kinderen het zelf!

Onderzoek naar effectiviteit

Sociologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn tussen 2017-2019 bezig met de ontwikkeling van SterkWerk. Uit een eerste onderzoek blijkt dat SterkWerk positief is ontvangen door meerdere pilot- en onderzoeksscholen. In het  schooljaar 2023-2024 wordt SterkWerk op een grotere schaal onderzocht op Nederlandse basisscholen door de Universiteit Utrecht.