Het onderzoek

 

Om de effectiviteit van SterkWerk te kunnen onderzoeken worden deelnemende school onderdeel van een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep. Dit betekent dat wij scholen die het programma gebruiken (interventiescholen) zullen vergelijken met scholen die het programma niet uitvoeren (controlescholen). Zowel kinderen op interventiescholen als op controlescholen vullen vragenlijsten in. Op deze manier kunnen resultaten worden vergeleken. Een school wordt willekeurig ingedeeld als interventie- of als controleschool. De onderzoekers hebben geen invloed op dit proces. Interventiescholen starten in september 2023 met het programma SterkWerk. Controlescholen komen op een wachtlijst om in september 2024 te starten. Voor beide soorten scholen zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

 

Het onderzoek naar SterkWerk richt zich op de onderlinge relaties in de groep. Er zal worden onderzocht of prosociaal gedrag in de klas toeneemt, of de verbondenheid met school versterkt en of het pesten in de klas afneemt. Antisociaal gedrag zoals pesten kan voortkomen uit de behoefte aan status of populariteit. SterkWerk geeft kinderen positieve manieren om hun behoefte aan status te vervullen. Het is de bedoeling dat er een omgeving wordt gecreëerd waarin veel ruimte is voor positief gedrag. Dit gedrag wordt beloond met complimenten en aandacht. Zo maken we samen van prosociaal gedrag de norm in de klas.

 


Voorwaarden voor deelname

  • Jullie school heeft de intentie om het gehele schooljaar 2023-2024 deel te nemen aan het onderzoek, ongeacht of jullie worden geselecteerd als interventieschool of als controleschool.
  • Jullie starten in het schooljaar 2023-2024 geen andere interventies op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. Alleen dan kan worden onderzocht of het SterkWerk programma voor veranderingen zorgt op jullie school.  SterkWerk kan dus wél uitgevoerd worden in combinatie met programma's die al zijn ingevoerd. Of de combinatie passend en wenselijk is, besluiten jullie zelf.
  • Besluit in overleg met de medezeggenschapsraad om deel te nemen aan SterkWerk en het onderzoek.
  • Leerkrachten helpen ouders eraan herinneren het digitale toestemmingsformulier in te vullen. Deze toestemming is niet belangrijk voor de implementatie van het programma, maar wel essentieel voor het onderzoek. 
  • Per school neemt één persoon deel aan klankbordgroepen (2x 45 min). In deze sessies wordt besproken hoe SterkWerk op de school verloopt.