Implementatie

Wanneer jullie starten als SterkWerk-school, zullen alle leerkrachten worden getraind in het gebruik van SterkWerk (twee dagdelen van drie uur). Tussen de twee trainingen vullen de kinderen online de eerste vragenlijst in. Dit is de beginmeting van het onderzoek . De data wordt tegelijkertijd ook gebruikt om groepsrapporten mee te maken. Deze rapporten geven de leerkracht inzicht in de sociale relaties in de groep.

 

Het is belangrijk ouders te informeren over jullie deelname aan SterkWerk. Informatie over wat het programma inhoudt, maar ook over het al dan niet geven van toestemming voor onderzoek.

 

Gedurende het schooljaar is er contact tussen de SterkWerk-trainer en de school en worden er vanuit het onderzoek focusgroepen georganiseerd. We verwachten minimaal één deelnemer per school bij de focusgroepen.

  


Training leerkrachten

Dagdeel 1

Alle leerkrachten die met SterkWerk aan de slag gaan op school volgen twee dagdelen training aan het begin van het eerste jaar.  Voor beide trainingen komt er een SterkWerk-trainer langs op de school. Tijdens het eerste dagdeel training worden de leerkrachten ondergedompeld in de visie van SterkWerk. Daarnaast leren ze:

 • welke leerkrachthouding past bij de implementatie van SterkWerk;
 • hoe ze op een goede manier meer verantwoordelijkheid kunnen geven aan kinderen;
 • hoe SterkWerk ingezet kan worden voor het stimuleren van prosociaal gedrag in de klas;
 • wanneer een rol betekenisvol is;
 • de eigenschappen van een STERK compliment.

Leerlingmonitor

Na de eerste training vullen de kinderen de leerlingmonitor in. Vaak vindt er ook een ouderavond plaats. Het afnemen van de monitor moet enkele dagen voor de tweede training zijn afgerond. Alleen dan kunnen de leerkrachten hun klassenrapporten gebruiken tijdens de tweede training.


Dagdeel 2

Het is aan de leerkrachten om in deze periode de rollenlijst uit de handleiding goed te bekijken en al een selectie te maken voorafgaand aan de tweede training. Tijdens de tweede training wordt dieper ingegaan op het gericht werken met rollen in de klas. Aan het einde van deze training is er definitieve rollenlijst voor elke deelnemende groep in de school. Daarnaast kunnen leerkrachten:

 • SterkWerk gericht inzetten voor het tegengaan van pestgedrag;
 • het klassenrapport lezen en inzetten bij het verdelen van rollen in de klas;
 • bewuste keuzes maken om het werken met rollen in de klas te organiseren;
 • handelen wanneer het werken met rollen niet goed verloopt.

 


Materialen

Voor elke deelnemende leerkracht is een handleiding beschikbaar. In deze handleiding staat uitgewerkt:

 • hoe SterkWerk in de klas kan kan worden georganiseerd;
 • wat een rol betekenisvol maakt;
 • hoe het werken met rollen in de klas georganiseerd kan worden;
 • hoe je kinderen leert om zelfstandig te vergaderen;
 • wat een compliment STERK maakt;
 • wat je kunt doen als een rol niet naar wens wordt uitgevoerd.

In de handleiding zijn daarnaast 100 rollen beschreven die je kunt inzetten op school. Ook zijn er voor het gebruiksgemak rolkaartjes, stappenplannen, voorbeeldagenda, een sollicitatieformulier en S.T.E.R.K. complimentkaartjes beschikbaar voor de leerkracht

 


 

 

 

Daarnaast krijgen alle SterkWerk scholen een schoolcode om in te loggen op de digitale omgeving. Daar vind je alle materialen uit de handleiding ook digitaal.


De kinderen vullen gedurende het schooljaar drie keer een vragenlijst (september, februari en mei) in. De afname hiervan duurt ongeveer 15-20 minuten per kind.

 

Op basis van de vragenlijsten wordt een klassenrapport gemaakt. In het rapport staan onder andere de verbondenheid van de kinderen met school, prosociaal gedrag, populariteit en pesten weergegeven.

 

Met het afnemen van de leerling monitor voldoe je als school aan de wetgeving monitoren sociale veiligheid.SterkWerk-school blijven

 

 

 

Aan het einde van het eerste schooljaar volgt er een gesprek. Daarin wordt gekeken naar de successen van dat jaar, hoe SterkWerk is verlopen en welke wensen er nog zijn. Wanneer jullie door willen als SterkWerk-school wordt bepaald waar behoefte is aan verdieping of verbreding.

 

 

Om die verdere professionalisering mogelijk te maken volgen leerkrachten na het eerste jaar elk jaar één dagdeel training. De invulling van deze trainingen wordt in samenspraak met directie, leerkrachten, de SterkWerk-trainer én de kinderen bepaald.