Toestemming en privacy

  • Toestemming: De ouders van elk kind bepalen of wij de gegevens van hun kind mogen gebruiken voor onderzoek. Ouders geven hun akkoord via een online of papieren formulier. Wij vragen de leerkracht om het verzamelen van toestemming te faciliteren.
  • Vrijwillige deelname: Deelname aan alle vragenlijsten voor onderzoek is vrijwillig. De leerlingen kunnen altijd een vraag overslaan als zij er geen antwoord op willen geven. Als een leerling helemaal niet aan de vragenlijst mee wil te doen, dan hoeft dat niet.
  • Privacy: De Rijksuniversiteit Groningen verwerkt de gegevens zorgvuldig, veilig en strict vertrouwelijk, in lijn met de AVG. De ouders of verzorgers hebben alle rechten volgens de AVG.
  • Stoppen met het onderzoek: Als school kun jullie er ook voor kiezen om zonder consequenties te stoppen met deelname aan het onderzoek en het programma. Ook de medezeggenschapsraad en de onderzoekers kunnen tot de conclusie komen dat het onderzoek eerder moet worden gestopt.

 

Uitgebreide informatie over deze punten vind je hier: voorwaarden, databeheer en privacy.


Meer weten? Neem dan contact met ons op!