InterventiescholenTraining

en

ouderavond


 Vragenlijsten 

 


 Voorbereiden

in de klas 


Implementeren Op elke interventieschool krijgen deelnemende leerkrachten twee trainingen van 3 uur.

  • Eerste dagdeel training voor/tijdens de start van het nieuwe schooljaar
  • Tweede dagdeel training een aantal weken later, in ieder geval nadat de kinderen de eerste keer een vragenlijst hebben ingevuld.

Wanneer een interventieschool daarvoor kiest organiseert de universiteit een ouder informatieavond op school.


 

Kinderen vullen drie keer per jaar (sept, feb en mei) een onderzoeksvragenlijst in. 

  • De onderzoeksvragenlijst duurt ongeveer 25-30 min per kind.
  • De korte vragenlijst duurt ongeveer 5 min per kind.
  • De vragenlijst zijn digitaal en geschikt voor zowel PC's, laptops als tablets.
  • Na afloop van de vragenlijst ontvang je een klassenrapport. Dit klassenrapport gebruik je bij het inzetten van SterkWerk.

Scholen die toestemming geven om gegevens te delen met de onderwijsinspectie, voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te monitoren.


 

Het is van belang dat leerkrachten eenmalig 4 à 5 uur de tijd krijgen om SterkWerk voor te bereiden en op te starten. Deze tijd gebruik je ook om het rapport te bekijken en rollen te verdelen. Dit is een flinke investering, maar deze is eenmalig. Pilotscholen hebben aangegeven dat het deze investering meer dan waard is.

 

Er is ondersteuning vanuit de universiteit mogelijk voor leerkrachten met vragen.


Het is de bedoeling dat SterkWerk zoveel mogelijk in de dagelijkse routine op school wordt geïntegreerd. Dit betekent dat wanneer SterkWerk eenmaal loopt, het programma vrij weinig lestijd kost.

 

  • Uit de pilot blijkt dat voor SterkWerk wekelijks anderhalf uur vrij moet plannen. Hiervan zal er maximaal 45 minuten klassikaal vergaderd worden. De rest van de tijd is om kinderen de kans te geven hun rollen uit te voeren gedurende de week. Hiervoor kunnen rustige momenten in de week gebruikt worden. Veel rollen vervangen eerdere werkzaamheden of zijn zelfs tijdsbesparend!