InterventiescholenTraining

en

ouderavond


 Vragenlijsten 

 


 Voorbereiden

in de klas 


Implementeren Op elke interventieschool krijgen deelnemende leerkrachten twee trainingen van 3 uur.

  • Eerste dagdeel training voor/tijdens de start van het nieuwe schooljaar
  • Tweede dagdeel training een aantal weken later, in ieder geval nadat de kinderen de eerste keer een vragenlijst hebben ingevuld.

Wanneer een interventieschool daarvoor kiest organiseert de universiteit een ouder informatieavond op school. 


 

Kinderen vullen drie keer per jaar (sept, feb en mei) een onderzoeksvragenlijst in. 

  • De eerste vragenlijst duurt ongeveer 25-30 min per kind.
  • De tweede en derde vragenlijst duren ongeveer 30-40 min per kind.
    • De afname van de vragenlijst mag over meerdere momenten verdeeld worden.
  • De vragenlijst zijn digitaal en geschikt voor zowel PC's, laptops als tablets.
  • Na afloop van de vragenlijst ontvangt de leerkracht een klassenrapport. Dit klassenrapport gebruikt de leerkracht bij het inzetten van SterkWerk.

Scholen die toestemming geven om gegevens te delen met de onderwijsinspectie, voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid te monitoren.

 

Leerkrachten vullen ook drie keer een vragenlijst in. Deze duurt 20 min per keer.

 

Scholen krijgen €720 vergoed vanuit het onderzoek (op basis van 4 groepen). Dit bedrag is vrij te besteden.


 

Het is van belang dat leerkrachten eenmalig 4 à 5 uur de tijd krijgen om SterkWerk voor te bereiden en op te starten. Deze tijd gebruik je ook om het rapport te bekijken en rollen te verdelen. Dit is een flinke investering, maar deze is eenmalig. Pilotscholen hebben aangegeven dat het deze investering meer dan waard is.

 

Er is ondersteuning vanuit de universiteit mogelijk voor leerkrachten met vragen.


Het is de bedoeling dat SterkWerk zoveel mogelijk in de dagelijkse routine op school wordt geïntegreerd. Dit betekent dat wanneer SterkWerk eenmaal loopt, het programma vrij weinig lestijd kost.

 

  • Uit de pilot blijkt dat de uitvoering van SterkWerk wekelijks tussen de 60 en 90 min duurt. Hiervan zal er maximaal 45 minuten klassikaal vergaderd worden. De rest van de tijd is om kinderen de kans te geven hun rollen uit te voeren gedurende de week. Hiervoor kunnen rustige momenten in de week gebruikt worden. Veel rollen vervangen eerdere werkzaamheden of zijn zelfs tijdsbesparend!