SterkWerk is een programma voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Het programma is gericht op het  verbeteren van de onderlinge relaties in de groep en het geven van verantwoordelijkheden aan kinderen. 

 

Wat we met SterkWerk proberen te bereiken is meer prosociaal gedrag tussen kinderen. Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken, elkaar complimenten geven en aardig zijn voor elkaar. Ook onderzoeken we of kinderen door het programma minder pesten, een verhoogd zelfvertrouwen krijgen en meer betrokken zijn bij de school.


SterkWerk in de klas

Alle kinderen krijgen gedurende het jaar rollen, met deze rollen kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de groep of aan school. Het kan gaan om relatief simpele rollen, zoals het verzorgen van de planten in de klas of nieuwslezer in de klas, maar ook ingewikkeldere raken zoals gastheer of gastvrouw zijn op een open dag.

 

  • Het is de bedoeling dat kinderen verantwoordelijkheid krijgen, hun schooltijd vorm geven en het gevoel krijgen dat ze een betekenisvolle bijdrage leveren in de klas en in de school.
  • De kinderen kunnen op rollen solliciteren door een korte motivatiebrief te schrijven. Het idee is dat kinderen hun talenten leren herkennen en deze op een positieve manier leren in te zetten. In de meeste gevallen verdeelt de leerkracht uiteindelijk de rollen.
  • Complimenten zijn een belangrijk onderdeel van het programma. Sociaal en aardig gedrag krijgt volop aandacht. Kinderen leren gericht complimenten te schrijven, maar ook de leerkracht schenkt consequent aandacht aan positief gedrag.
  • De kinderen organiseren wekelijkse vergaderingen, waarin ze met elkaar bespreken hoe het gaat in de klas.
  • Door onderlinge waardering op basis van positief gedrag, is het de verwachting dat het voor kinderen niet nodig is om op een negatieve manier aandacht te vragen (bijvoorbeeld door te pesten).

Meer weten? Neem dan contact met ons op!